uw logo

Chọn ngôn ngữ của bạn

hands protecting house

Bảo hiểm nhà có rủi ro cao


Việc mua bảo hiểm nhà phù hợp là rất quan trọng đối với chủ nhà, mang lại sự an tâm khi đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn và tổn thất tài chính. Tuy nhiên, không phải tất cả các tài sản đều bình đẳng trong mắt các nhà cung cấp bảo hiểm. Một số ngôi nhà có rủi ro cao hơn, khiến các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm. 
Nhận báo giá bảo hiểm nhà rủi ro cao

Bảo hiểm nhà có rủi ro cao: Tìm hiểu các loại bảo hiểm thường bị từ chối

Hiểu các khái niệm về bảo hiểm rủi ro cao cho chủ nhà, bảo hiểm mọi rủi ro cho ngôi nhà và các yếu tố góp phần khiến tài sản được coi là có rủi ro cao có thể giúp chủ nhà đưa ra các quyết định sáng suốt để bảo vệ tài sản của họ và nhận được bảo hiểm phù hợp.

Các công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm nhà có rủi ro cao không?

Các công ty bảo hiểm có quyền từ chối bảo hiểm nhà có rủi ro cao dựa trên các hướng dẫn và chính sách bảo hiểm của họ. Quyết định từ chối bảo hiểm thường dựa trên đánh giá các yếu tố rủi ro của tài sản, có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp bảo hiểm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm xung quanh và nhận được nhiều báo giá từ các công ty bảo hiểm khác nhau để tìm ra phạm vi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Quy định bảo hiểm nhà có rủi ro cao

Tại Canada, quy định về bảo hiểm nhà ở rủi ro cao chủ yếu thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý bảo hiểm cấp tỉnh. Các cơ quan quản lý này giám sát các công ty bảo hiểm hoạt động trong các tỉnh tương ứng của họ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định đã được thiết lập. Tổ chức cụ thể và tên gọi của các cơ quan quản lý này có thể khác nhau giữa các tỉnh, nhưng mục đích của họ vẫn nhất quán: bảo vệ người tiêu dùng và duy trì thị trường bảo hiểm công bằng và ổn định.

Các biện pháp được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm cho những ngôi nhà có rủi ro cao

Khoản khấu trừ cao: Các công ty bảo hiểm có thể cung cấp bảo hiểm cho các tài sản có rủi ro cao nhưng với khoản khấu trừ cao hơn. Điều này có nghĩa là trong trường hợp có yêu cầu bồi thường, chủ nhà sẽ phải trả một phần chi phí sửa chữa hoặc thay thế lớn hơn trước khi bảo hiểm có hiệu lực.

 1. Phạm vi bảo hiểm có giới hạn: Các nhà cung cấp bảo hiểm có thể giới hạn phạm vi bảo hiểm đối với một số rủi ro nhất định hoặc loại trừ hoàn toàn các rủi ro cụ thể đối với các tài sản có rủi ro cao. Cách tiếp cận này giúp quản lý khả năng tiếp xúc với những tổn thất tiềm ẩn của họ trong khi vẫn cung cấp một số mức độ bảo vệ.

 2. Yêu cầu giảm thiểu rủi ro: Công ty bảo hiểm có thể yêu cầu chủ nhà thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro cụ thể để giảm khả năng thiệt hại tài sản. Các biện pháp này có thể bao gồm cài đặt hệ thống an ninh, báo cháy hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại những nguy hiểm nhất định.

 3. Điều chỉnh phí bảo hiểm: Các công ty bảo hiểm có thể tính phí bảo hiểm cao hơn để bù đắp rủi ro gia tăng liên quan đến những ngôi nhà có rủi ro cao. Chi phí bảo hiểm sẽ phản ánh rủi ro được đánh giá, đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm có thể duy trì lợi nhuận trong khi cung cấp bảo hiểm cho chủ nhà.

Hiểu những thách thức và giải pháp

Mua bảo hiểm nhà là một khía cạnh quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và các khoản đầu tư của một người. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngôi nhà đều được coi là bình đẳng trong mắt các nhà cung cấp bảo hiểm. Một số tài sản có rủi ro cao hơn, khiến các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá thế giới bảo hiểm nhà có rủi ro cao, bao gồm các loại bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm thường từ chối, bối cảnh pháp lý và các biện pháp mà các công ty bảo hiểm thực hiện để quản lý những rủi ro này.

Các công ty bảo hiểm có quyền từ chối bảo hiểm dựa trên các chính sách bảo hiểm và đánh giá rủi ro của họ. Một số yếu tố góp phần vào việc một tài sản được phân loại là rủi ro cao. Ví dụ, những ngôi nhà nằm trong khu vực dễ bị cháy rừng phải đối mặt với những thách thức về bảo hiểm gia tăng. Các công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm hoặc tính phí bảo hiểm cao hơn do rủi ro cao về thiệt hại tài sản hoặc mất mát do hỏa hoạn.

Lịch sử khiếu nại thường xuyên là một yếu tố khác có thể dẫn đến phạm vi bảo hiểm bị từ chối. Những ngôi nhà có hồ sơ về nhiều yêu cầu bảo hiểm được các công ty bảo hiểm coi là trách nhiệm pháp lý cao hơn. Những tài sản như vậy có thể gặp khó khăn trong việc đạt được bảo hiểm hoặc có thể phải chịu phí bảo hiểm cao hơn do khả năng tiếp tục yêu cầu bồi thường trong tương lai.

Trình bày sai lệch trọng yếu trong quá trình đăng ký là một mối quan tâm đáng kể đối với các công ty bảo hiểm. Cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về một tài sản làm suy yếu quá trình đánh giá rủi ro. Các công ty bảo hiểm có quyền từ chối bảo hiểm nếu phát hiện ra sự xuyên tạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác và trung thực.

Cư trú trong một khu dân cư tồi tệ với tỷ lệ tội phạm cao, hành vi phá hoại hoặc tiền sử gian lận bảo hiểm có thể khiến việc mua bảo hiểm nhà trở nên khó khăn. Các công ty bảo hiểm có thể do dự trong việc cung cấp bảo hiểm do khả năng thiệt hại hoặc mất mát tài sản tăng lên. Chủ nhà ở những khu phố như vậy thường gặp khó khăn trong việc có được sự bảo vệ cần thiết cho ngôi nhà của họ.

Bất chấp những thách thức, các công ty bảo hiểm sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để quản lý rủi ro liên quan đến các tài sản có rủi ro cao. Họ có thể thực hiện các khoản khấu trừ cao, yêu cầu chủ nhà phải trả một phần chi phí yêu cầu bồi thường lớn hơn. Điều này khuyến khích các biện pháp phòng ngừa và giảm tần suất khiếu nại.

Các nhà cung cấp bảo hiểm cũng có thể cung cấp phạm vi bảo hiểm hạn chế hoặc loại trừ hoàn toàn các rủi ro cụ thể đối với các tài sản có rủi ro cao. Cách tiếp cận này giúp quản lý khả năng tiếp xúc với những tổn thất tiềm ẩn của họ trong khi vẫn cung cấp một số mức độ bảo vệ.

Các công ty bảo hiểm có thể yêu cầu chủ nhà thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro như lắp đặt hệ thống an ninh, báo cháy hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại một số nguy cơ nhất định. Các biện pháp này nhằm mục đích giảm khả năng thiệt hại tài sản và bảo vệ cả chủ nhà và công ty bảo hiểm khỏi những tổn thất có thể xảy ra.

Điều chỉnh phí bảo hiểm là một công cụ khác được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm. Các tài sản có rủi ro cao thường thu hút phí bảo hiểm cao hơn để bù đắp cho khả năng yêu cầu bồi thường tăng lên. Điều này đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm có thể duy trì lợi nhuận trong khi cung cấp các lựa chọn bảo hiểm cho chủ nhà.

Hiểu được các yếu tố góp phần vào bảo hiểm nhà có rủi ro cao là rất quan trọng đối với chủ nhà đang tìm kiếm bảo hiểm. Tham khảo xung quanh và nhận nhiều báo giá từ các công ty bảo hiểm khác nhau là điều cần thiết để tìm được phạm vi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cụ thể.

Bạn mong đợi điều gì từ hợp đồng bảo hiểm nhà ở?

Hầu hết các công ty bảo hiểm lớn tại thị trường Canada đều cung cấp sự kết hợp tuyệt vời giữa các tính năng và loại bảo hiểm trong gói chính sách của họ:
Có bảo hiểm trách nhiệm pháp lý tại cơ sở.
Các tòa nhà vật lý bao gồm một nhà kho và cánh.
Nội dung bao gồm đồ nội thất và đồ dùng cá nhân.
Các tính năng quan trọng như mất sử dụng (chi phí sinh hoạt bổ sung).
Hoặc mất tài sản cá nhân khác khi đi xa nhà.
Giảm giá chính sách có sẵn bổ sung.

Hầu hết tất cả các công ty bảo hiểm đều cung cấp cứu trợ tài chính đối với các thảm họa đối với bảo hiểm chủ sở hữu nhà tiêu chuẩn.

Những biện pháp bảo vệ nào thường được bao gồm trong bảo hiểm nhà ở?

Chính sách này là một chính sách nhiều dòng bao gồm tài sản, tính năng và bảo hiểm trách nhiệm cá nhân. Nó đến dưới dạng phí bảo hiểm tổng cộng; người được bảo hiểm chỉ trả một khoản phí bảo hiểm duy nhất cho tất cả những gì được khai báo trong đơn bảo hiểm.

Chính sách sẽ bao gồm Trách nhiệm pháp lý, bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản do chủ sở hữu, các thành viên gia đình, vật nuôi trong nhà gây ra cho tài sản của người khác hoặc vô ý gây thương tích cho họ.
Chi phí của một chính sách hoặc phí bảo hiểm thường phụ thuộc vào việc thay thế toàn bộ ngôi nhà, thường được gọi là chi phí thay thế, xác nhận bổ sung và các điều khoản riêng kèm theo hợp đồng.
Chính sách này là một hình thức thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và chủ sở hữu tài sản sống ở đó (được gọi là người được bảo hiểm). Hợp đồng này bồi thường và trả lại cho người được bảo hiểm tình trạng tài chính trước khi xảy ra tổn thất.

Bảo hiểm chủ nhà có rủi ro cao

.

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà có rủi ro cao là gì?

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà có rủi ro cao là một loại bảo hiểm chuyên biệt giải quyết những thách thức đặc biệt liên quan đến tài sản được coi là có rủi ro cao. Nó cung cấp bảo hiểm cho các tài sản có các yếu tố như vị trí, tình trạng hoặc các tính năng làm tăng khả năng thiệt hại tài sản hoặc trách nhiệm pháp lý.

Bảo hiểm chủ nhà rủi ro cao khác với bảo hiểm chủ nhà thông thường như thế nào?

Bảo hiểm chủ nhà có rủi ro cao khác với bảo hiểm chủ nhà thông thường ở chỗ nó đặc biệt phục vụ cho những tài sản được coi là có rủi ro cao hơn. Bảo hiểm chủ sở hữu nhà thông thường thường bao gồm các rủi ro thông thường, trong khi bảo hiểm rủi ro cao cung cấp bảo hiểm cho các tài sản có các yếu tố khiến chúng dễ bị hư hại hơn, chẳng hạn như nằm trong khu vực có nhiều tội phạm hoặc dễ bị thiên tai.

Bảo hiểm nhà ở mọi rủi ro là gì và nó cung cấp bảo hiểm cho các tài sản có rủi ro cao như thế nào?

Bảo hiểm mọi rủi ro cho ngôi nhà, còn được gọi là bảo hiểm toàn diện, cung cấp sự bảo vệ rộng rãi cho nhiều loại rủi ro, bao gồm cả những rủi ro thường bị loại trừ theo các chính sách tiêu chuẩn. Loại bảo hiểm này có thể đặc biệt có lợi cho các tài sản có rủi ro cao, vì nó cung cấp phạm vi bảo hiểm rộng hơn đối với các rủi ro khác nhau và cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn.

Những yếu tố nào góp phần khiến một tài sản được các công ty bảo hiểm coi là rủi ro cao?

Một số yếu tố góp phần làm cho một tài sản được các công ty bảo hiểm coi là rủi ro cao. Những điều này có thể bao gồm vị trí của nó trong các khu vực dễ xảy ra thiên tai như lũ lụt hoặc cháy rừng, sự hiện diện của một số tính năng nhất định như bể bơi hoặc tấm bạt lò xo, tuổi và tình trạng của tài sản, lịch sử khiếu nại trước đó hoặc nằm trong các khu dân cư có tỷ lệ tội phạm cao. Các công ty bảo hiểm tính đến các yếu tố này khi đánh giá rủi ro liên quan đến tài sản.

Làm thế nào để các công ty bảo hiểm quản lý rủi ro liên quan đến các tài sản có rủi ro cao?

Các công ty bảo hiểm quản lý rủi ro liên quan đến các tài sản có rủi ro cao thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Họ có thể áp đặt các khoản khấu trừ cao hơn, giới hạn phạm vi bảo hiểm cho các rủi ro cụ thể hoặc tính phí bảo hiểm cao hơn để bù đắp cho khả năng khiếu nại tăng lên. Các công ty bảo hiểm cũng có thể yêu cầu chủ nhà thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như lắp đặt hệ thống an ninh hoặc báo cháy, để giảm khả năng thiệt hại tài sản.

Có quy định nào của chính phủ về bảo hiểm chủ nhà có rủi ro cao không?

Có, có các quy định của chính phủ để giám sát ngành bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm chủ sở hữu nhà có rủi ro cao. Các quy định này nhằm đảm bảo thực hành công bằng, bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ các điều khoản chính sách. Các cơ quan quản lý đặt ra các hướng dẫn mà các công ty bảo hiểm phải tuân theo, giải quyết các khía cạnh như tiêu chí bảo hiểm, thủ tục xử lý khiếu nại và yêu cầu tiết lộ thông tin.

Làm thế nào chủ nhà có thể giảm thiểu rủi ro và có khả năng giảm phí bảo hiểm của họ?

Chủ nhà có thể thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro và có thể giảm phí bảo hiểm của họ. Điều này có thể bao gồm việc duy trì tài sản trong tình trạng tốt, cập nhật các hệ thống và vật liệu xây dựng đã lỗi thời, thực hiện các biện pháp an toàn như lắp đặt thiết bị an ninh hoặc vòi phun nước chữa cháy và tránh các hành vi có thể làm tăng khả năng khiếu nại. Ngoài ra, việc tìm hiểu xung quanh và nhận báo giá từ các nhà cung cấp bảo hiểm khác nhau có thể giúp chủ nhà tìm được mức giá cạnh tranh và các lựa chọn bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

Các loại bảo hiểm nhà có rủi ro cao thường bị công ty bảo hiểm từ chối là gì?

Rủi ro cháy rừng: Những ngôi nhà nằm trong khu vực dễ xảy ra cháy rừng phải đối mặt với những thách thức về bảo hiểm gia tăng. Các công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm hoặc tính phí bảo hiểm cao hơn do rủi ro thiệt hại hoặc mất mát tài sản do hỏa hoạn tăng cao.

Lịch sử yêu cầu bồi thường thường xuyên: Tài sản có lịch sử yêu cầu bảo hiểm thường xuyên có thể được coi là rủi ro cao. Các công ty bảo hiểm có thể coi những ngôi nhà này có trách nhiệm pháp lý cao hơn và từ chối bảo hiểm do khả năng tiếp tục yêu cầu bồi thường trong tương lai.

Thông Tin Sai Lệch: Cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về một tài sản trong quá trình đăng ký được coi là xuyên tạc trọng yếu. Các công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm nếu họ phát hiện ra sự trình bày sai, vì nó làm suy yếu quá trình đánh giá rủi ro.

Bad Khu dân cư tồi tệ: Cư trú trong khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, hành vi phá hoại hoặc tiền sử gian lận bảo hiểm có thể khiến một tài sản không được các công ty bảo hiểm ưa chuộng. Các công ty bảo hiểm có thể miễn cưỡng cung cấp bảo hiểm do khả năng thiệt hại hoặc mất mát tài sản tăng lên.

Làm thế nào để tuổi của vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro đối với bảo hiểm chủ sở hữu nhà?

Tuổi của vật liệu xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá rủi ro đối với bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Các tài sản cũ hơn thường có hệ thống điện lỗi thời, có thể là nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn. Các công ty bảo hiểm coi hệ thống dây điện bằng nhôm, thường được sử dụng trong các ngôi nhà cũ, có rủi ro cao do khả năng quá nhiệt và gây ra hỏa hoạn do điện tăng lên. Tương tự như vậy, các đường ống nước cũ làm bằng vật liệu như chì hoặc thép mạ kẽm có nguy cơ rò rỉ, vỡ ống và hư hỏng nước cao hơn. Các công ty bảo hiểm tính đến các yếu tố này khi đánh giá rủi ro liên quan đến tài sản, có khả năng dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn hoặc bị từ chối bảo hiểm.

Những rủi ro nào liên quan đến nhà ở bỏ trống trong bối cảnh bảo hiểm nhà ở?

Những ngôi nhà bỏ trống có những rủi ro đặc biệt đối với các công ty bảo hiểm. Khi một tài sản không có người ở, sẽ có nhiều khả năng thiệt hại và mất mát không được chú ý trong một thời gian dài. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như rò rỉ nước không được phát hiện, phá hoại hoặc truy cập trái phép. Nếu không được bảo trì hoặc giám sát thường xuyên, những ngôi nhà bỏ trống có nguy cơ xảy ra sự cố cao hơn có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Do đó, các công ty bảo hiểm có thể yêu cầu phạm vi bảo hiểm cụ thể hoặc áp đặt các điều kiện đối với nhà ở bỏ trống, chẳng hạn như thời hạn hợp đồng ngắn hơn, phí bảo hiểm cao hơn hoặc thậm chí giảm phạm vi bảo hiểm hoàn toàn.

Tại sao vật liệu xây dựng cũ và nhà bỏ trống được các công ty bảo hiểm coi là rủi ro cao?

Các công ty bảo hiểm cho rằng các vật liệu xây dựng cũ, chẳng hạn như hệ thống điện lỗi thời và đường ống nước cũ kỹ, có rủi ro cao do khả năng gây thiệt hại tài sản và các mối nguy hiểm tiềm tàng tăng lên. Những vật liệu này có thể dễ bị hỏng hơn, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn, vỡ đường ống và hư hỏng do nước. Tương tự như vậy, những ngôi nhà bỏ trống tiềm ẩn rủi ro cao vì chúng không được bảo trì và giám sát thường xuyên. Sự vắng mặt của người cư ngụ làm tăng khả năng thiệt hại không được chú ý, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn. Các nhà cung cấp bảo hiểm coi những yếu tố này là trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn, dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn, hạn chế bảo hiểm hoặc thậm chí từ chối bảo hiểm.

Nhận báo giá bảo hiểm nhà rủi ro cao

Bảo hiểm nhà có rủi ro cao

Giống như hầu hết các bảo hiểm tài sản, nó nên có những điều sau đây:
1) Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý
2) Bảo hiểm tòa nhà
3) Bảo hiểm nội dung
4) Các tiện ích bổ sung khác mà bạn có thể tùy chọn mua nhưng so với bảo hiểm nhà thông thường, các tùy chọn này rất hạn chế và đòi hỏi phải loại trừ.

Trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm của chủ sở hữu nhà tiêu chuẩn của bạn là gì?

Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn cần bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho ngôi nhà của bạn. Tại sao chính sách của bạn bao gồm Trách nhiệm pháp lý theo chính sách? Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cung cấp cho bạn sự bảo vệ khỏi các vụ kiện và tiền phạt khi bạn, gia đình bạn hoặc thú cưng làm tổn thương hoặc gây thiệt hại cho người khác hoặc tài sản khác. Ví dụ, khi một vị khách ngã cầu thang bị gãy xương hông trong nhà bạn do vô tình để rơi tuyết, rác hoặc đồ chơi. Trong các trường hợp, bạn có khả năng phải chịu trách nhiệm về thương tích của họ. Công ty bảo hiểm có thể thanh toán hóa đơn y tế của họ hoặc bất kỳ thiệt hại phát sinh nào khác. Phạm vi bảo hiểm này cũng có thể bao gồm các khoản phí pháp lý mà bạn sẽ phải chịu khi giải quyết các loại khiếu nại này.

Những gì được bao gồm trong Bảo hiểm Tòa nhà của chính sách bảo hiểm nhà?

Phạm vi bảo hiểm của tòa nhà bảo vệ cả cấu trúc chính và cấu trúc tách rời. Nó có thể bao gồm nhà để xe, nhà kho và nhà sau trên tài sản đến một giới hạn. Luôn đảm bảo tài sản được bảo hiểm đầy đủ với chi phí thay thế. Tuy nhiên, một số công ty có thể không bao gồm các cấu trúc như tường ranh giới, hàng rào, cổng, lối đi, đường lái xe hoặc bể bơi. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra từ ngữ chính sách cụ thể. Các công ty có tiêu chí bảo hiểm của họ từ một số báo giá có sẵn cho bảo hiểm nhà.

Bảo hiểm Ngoại thất Tòa nhà theo chính sách của chủ nhà là gì?

Nếu bạn có bảo hiểm toàn diện cho chủ sở hữu nhà, nhiều khả năng công ty bảo hiểm có thể cung cấp bảo vệ cho hầu hết các cấu trúc tạo thành một phần nơi cư trú của bạn. Nó có thể bao gồm nhà kho, nhà để xe, hiên nhà và khu vực vọng lâu. Bạn sẽ chỉ cần kiểm tra chính sách của mình để xác minh xem chính sách đó có loại trừ chúng hay không. Vì các chính sách khác nhau giữa các nhà cung cấp, bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia về rủi ro nếu không có lựa chọn toàn diện. Một số tùy chọn "Rộng" hoặc "Tiêu chuẩn" trong chính sách có thể cung cấp để bao gồm các cấu trúc này. Tuy nhiên, nó có thể có một số ngoại lệ, vì vậy hãy kiểm tra chúng.

Những gì được bao gồm trong Nội dung Bảo hiểm của chính sách của chủ sở hữu nhà?

Bảo hiểm đồ đạc của chính sách nhà tiêu chuẩn bao gồm đồ đạc cá nhân, chẳng hạn như đồ nội thất, quần áo, đồ điện tử, v.v. Hầu hết các khoản bảo hiểm sẽ giới hạn số tiền thanh toán cho từng loại vật phẩm. Mỗi chính sách có thể khác nhau về số lượng bảo hiểm được cung cấp. Kiểm tra giới hạn đối với mỗi tài sản cá nhân. Ví dụ: tổng số tiền theo nội dung chính sách có thể không chi trả đầy đủ cho bạn đối với đồ trang sức của bạn nếu giới hạn dưới lớp. Nếu bạn có nhiều đồ trang sức, bộ sưu tập tem, tác phẩm nghệ thuật và đồ pha lê, bạn có thể muốn lên lịch riêng cho chúng bằng cách mua "mục lịch trình" hoặc "đồ trôi nổi" riêng

Các loại trừ theo chính sách của chủ sở hữu nhà là gì?

Giống như hầu hết các chính sách, bạn sẽ tìm thấy một danh sách các loại trừ. Khu vực này thuộc diện tuyên bố sẽ suy giảm, bao gồm lũ lụt, động đất, chiến tranh và vụ nổ hạt nhân từ bất kỳ nguồn nào. Những loại trừ này, trong số những loại trừ tiêu chuẩn khác (như mối mọt), sẽ làm giảm phí bảo hiểm của bạn. Trong những trường hợp ngoại lệ như lũ lụt hoặc động đất, người được bảo hiểm có thể mua riêng các tùy chọn bảo hiểm bổ sung trước khi xảy ra sự cố. Phí bảo hiểm của chủ sở hữu nhà thay đổi để phản ánh chi phí thay thế, thường áp dụng yếu tố lạm phát hoặc chỉ số chi phí. Bạn sẽ thấy Trách nhiệm đi kèm với tòa nhà, nội dung và phạm vi bảo hiểm mở rộng khác từ gói bảo hiểm tiêu chuẩn của Canada.

Khi ai đó nói với tôi rằng tôi có trách nhiệm một triệu, tôi có thể nhận được một triệu từ bảo hiểm khi nhà tôi bị cháy?

Không phải là một cơ hội, xin lưu ý rằng phần trách nhiệm pháp lý chỉ bao gồm các tai nạn xảy ra với bên thứ ba. Chẳng hạn như bao che cho những người đến thăm bạn hoặc gây thiệt hại cho tài sản của người khác nhưng không phải của bạn hoặc tài sản của gia đình bạn. Phần tài sản trong chính sách của chủ sở hữu nhà của bạn sẽ bảo vệ tài sản của bạn, không thuộc Trách nhiệm pháp lý. Đã có một quan niệm sai lầm rằng người được bảo hiểm nhìn thấy hàng triệu đô la trong phần trách nhiệm pháp lý và cho rằng họ có bảo hiểm lên đến một triệu đô la cho bất cứ thứ gì họ sở hữu. Nhận thức như vậy là sai lầm. Để xác minh những gì được bao gồm trong phần trách nhiệm pháp lý của chính sách, bạn có thể tìm hiểu thêm từ các tùy chọn và giới hạn có sẵn. Đừng quên xem phần từ ngữ dưới phần khai báo chính sách của bạn hoặc bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia rủi ro.

Kiểm tra yêu cầu bảo hiểm nhà

Nguy Cơ Được Đặt Tên
Bảo hiểm sẽ thanh toán nếu Yêu cầu bồi thường phù hợp với những điều sau:
 • Lửa
 • Tia chớp
 • Giông tố hoặc mưa đá
 • Vụ nổ
 • Khói
 • Phá hoại
 • Va chạm máy bay hoặc phương tiện
 • Bạo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Tất cả các hiểm họa dạng cơ bản Trộm cắp, đột nhập
 • Vật rơi (ví dụ cành cây)
 • Trọng lượng của băng và tuyết
 • Điện được tạo ra nhân tạo


Tất cả nguy hiểm aka Tất cả rủi ro
Bảo hiểm sẽ chi trả nếu yêu cầu bồi thường không nằm trong các trường hợp loại trừ sau
 • Luật hoặc pháp lệnh
 • Sao nhãng
 • Chuyển động của trái đất hoặc động đất
 • Lụt
 • Mất điện
 • Chiến tranh
 • Hiểm họa hạt nhân
 • Hành vi cố ý
Ma trận các loại bảo hiểm
Xây dựng Nội dung
Toàn diện Tất cả rủi ro Tất cả rủi ro
Rộng lớn Tất cả rủi ro Nguy hiểm được đặt tên
Tiêu chuẩn nguy hiểm được đặt tên nguy hiểm được đặt tên
Lưu ý: Lũ lụt và Động đất không được bảo hiểm đối với bất kỳ loại nào ở trên, vì vậy bạn có thể mua riêng phần bổ sung tùy chọn cho bảo hiểm nhà ở nếu có.

Các loại trừ phổ biến được tìm thấy trong chính sách chủ sở hữu nhà là gì?

Hầu như tất cả các chính sách dành cho chủ sở hữu nhà sẽ có các loại trừ đối với phạm vi bảo hiểm để giữ phí bảo hiểm ở mức thấp và tránh các yêu cầu lạm dụng.
Các loại trừ phổ biến nhất là:
Khấu hao hoặc bảo trì hao mòn. (xem xếp hạng bảo hiểm chủ nhà)
Lỗi kỹ thuật của thợ xây dựng hoặc nhà thầu Sự cố cơ khí hoặc điện
Số tiền vượt quá giới hạn của chính sách
Tài sản bỏ trống, trống rỗng hoặc người thuê nhà đang sống trong đó.
Những rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm nhà là gì?
Hầu hết các tòa nhà và phạm vi bảo hiểm nội dung đều cung cấp các loại "nguy hiểm được đặt tên" và "nguy hiểm mở". Chính sách "những rủi ro được đặt tên" cung cấp bảo hiểm cho một tổn thất được liệt kê cụ thể trong chính sách. Nếu nó không được liệt kê, nó sẽ không nằm trong phạm vi bảo hiểm của chủ nhà. "Nguy hiểm được đặt tên" sẽ bảo vệ ở mức độ thấp hơn và người được bảo hiểm có thể thấy rằng nhiều yêu cầu bồi thường không thuộc rủi ro được mô tả sẽ bị từ chối..

Điều gì được đặt tên là Nguy hiểm trong từ ngữ chính sách của chủ sở hữu nhà?

Có nhiều loại bảo hiểm nội dung về chính sách gia đình. Nguy hiểm được đặt tên là một loại mô tả cách thức các khoản bảo hiểm này bảo vệ chống lại những nguy hiểm trong yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nó chỉ bao gồm danh sách các rủi ro được tìm thấy trong chính sách. Loại chính sách này chủ yếu bảo vệ các tòa nhà bỏ trống hoặc không có người ở. Tùy thuộc vào chính sách, từ ngữ có thể bao hàm những rủi ro sau. (Bạn nên luôn kiểm tra chính sách bảo hiểm của mình và đặt câu hỏi để làm rõ):

Tiền bảo hiểm chỉ được trả khi người được bảo hiểm chứng minh được tổn thất là do các nguyên nhân trên; nếu không, nó sẽ bị từ chối. (Xem các bảng trên)

All-Peril hoặc All-Risk trong bảo hiểm nhà là gì?

Chính sách "Tất cả rủi ro" rộng hơn vì nó sẽ bù lỗ cho mọi thứ trừ các loại trừ trong chính sách. Đây là một hình thức bảo hiểm cụ thể khác và là hình thức bao quát nhất. Sự khác biệt với các chính sách "nguy hiểm được đặt tên" là hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ bảo vệ các tổn thất trừ khi được loại trừ rõ ràng. Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm khi gặp rủi ro, không nằm trong danh sách loại trừ. Thật không may, nếu có điều gì đó xảy ra với nơi cư trú của bạn và các sự cố được liệt kê trong danh sách loại trừ như bên dưới, nó sẽ không cung cấp bảo hiểm. Danh sách loại trừ phổ biến của chính sách bảo hiểm xem ở trên.
Vì vậy,

"Named Peril" sẽ chỉ bao gồm trong danh sách
"All Peril" sẽ không được bảo hiểm nếu nó nằm trong danh sách (loại trừ)

Hãy nghĩ về nó giống như, All-Peril bao gồm mọi thứ trừ những thứ được liệt kê, nhưng những điều nguy hiểm có tên chỉ bao gồm được liệt kê, không có gì khác. (Xem các bảng trên)

Gói bảo hiểm ngôi nhà có những lựa chọn nào?

Hầu hết các gói bảo hiểm tài sản đều cung cấp bảo vệ trách nhiệm pháp lý và nội dung cá nhân, như bạn có thể đã biết. Hơn nữa, hầu hết các công ty muốn phân biệt các ưu đãi trọn gói của họ với Toàn diện, Rộng hoặc Tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính là tòa nhà và nội dung, ngoại trừ cuộc sống bổ sung, bảo vệ không yêu cầu bồi thường, không gian mạng, các tính năng bổ trợ, v.v.

Bảo hiểm toàn diện của chính sách.

Bảo hiểm toàn diện chủ sở hữu nhà sẽ chi trả mọi rủi ro (All-peril) trừ khi tuyên bố chính sách nêu rõ đó là loại trừ hoặc không được bảo hiểm theo chính sách của bạn. Nó có phạm vi bảo hiểm toàn diện cho cả tài sản và nội dung của bạn trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ.


Tiêu chuẩn

Như tên gợi ý, chính sách nhà loại "tiêu chuẩn" cung cấp bảo hiểm rất cơ bản. Chính sách theo tùy chọn này sẽ chỉ bao gồm các thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được liệt kê trong hợp đồng, còn được gọi là rủi ro, được tuyên bố theo chính sách của bạn. Mục đích của một chính sách như vậy chủ yếu là để che lửa và trộm cắp trong hầu hết thời gian.


Rộng lớn,

Mức độ bao phủ rộng nằm giữa toàn diện và tiêu chuẩn khi nói đến mức độ bao phủ. Giống như chính sách Toàn diện, phạm vi bảo hiểm rộng sẽ bảo vệ các tòa nhà của bạn trước mọi rủi ro trừ khi một số rủi ro được nêu là loại trừ theo hợp đồng của bạn. Giống như chính sách Tiêu chuẩn, phạm vi bảo hiểm rộng sẽ chỉ bao gồm nội dung của bạn từ các tình huống được liệt kê trực tiếp trong hợp đồng của bạn.

Quá trình bồi thường

Quan trọng: Luôn đặt an toàn lên hàng đầu.

Sau khi xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tổn thất. Tất cả các chính sách yêu cầu chủ hợp đồng thông báo cho công ty bảo hiểm trong một thời gian hợp lý. Người điều chỉnh yêu cầu bồi thường được chỉ định để điều tra yêu cầu bồi thường. Người được bảo hiểm có thể cần cung cấp thông tin như quyền sở hữu, biên nhận, v.v. Việc nộp đơn yêu cầu sẽ làm tăng tỷ lệ và nhiều yêu cầu có thể dẫn đến việc không gia hạn hoặc hủy bỏ. Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ chia sẻ dữ liệu khiếu nại trong cơ sở dữ liệu ngành. Giả sử sau một trận mưa bão dữ dội thổi bay một nửa mái nhà của bạn. Bạn sẽ muốn nộp đơn yêu cầu bồi thường sau khi đảm bảo an toàn cho mình và ngăn ngừa thiệt hại thêm (có thể bằng cách nhặt các tấm ván lợp bị thổi bay). Dưới đây là một số bước và câu hỏi cơ bản về bảo hiểm chủ sở hữu nhà để tự hỏi mình trước khi yêu cầu bồi thường.

1. Gọi cho Nhà môi giới hoặc công ty bảo hiểm của bạn.
Cung cấp cho nhà môi giới hoặc công ty bảo hiểm của bạn thông tin về mức độ thiệt hại. Bạn sẽ muốn cung cấp danh sách và tài liệu nêu bật những thiệt hại do mưa bão, ảnh và đôi khi, số hợp đồng của bạn.
2. Người điều chỉnh sẽ điều tra và đánh giá khiếu nại của bạn.
Công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi một chuyên gia được gọi là người điều chỉnh để điều tra vụ việc. Người điều chỉnh sau đó sẽ xác định mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra và mở yêu cầu bồi thường dựa trên chính sách của chủ sở hữu nhà của bạn.
3. Xem lại khiếu nại của bạn
Người điều chỉnh sau đó sẽ xem xét chính sách của bạn để xác định xem tất cả các thiệt hại do mưa bão gây ra có được bảo hiểm hay không. Họ sẽ thông báo cho bạn về các khoản khấu trừ áp dụng cho trường hợp này. Người điều chỉnh đôi khi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các nhà thầu khả thi mà bạn có thể cân nhắc sửa chữa.
4. Thanh toán
Công ty sẽ thanh toán cho bạn chi phí sửa chữa hoặc xây dựng sau khi nhà thầu hoàn thành. Luôn luôn yêu cầu biên lai từ nhà thầu vì công ty bảo hiểm sẽ cần bằng chứng hoặc sửa chữa được thực hiện để tiếp tục với công ty bảo hiểm. Trong một số trường hợp, khoản thanh toán có thể được thực hiện trực tiếp từ người điều chỉnh cho nhà thầu. Tuy nhiên, nó sẽ phụ thuộc vào sự sắp xếp của công ty bảo hiểm của bạn.
Trước khi xảy ra tai nạn hoặc nhắc nhở yêu cầu bồi thường
Đừng quên tải danh sách tồn kho Tại đây để tiện theo dõi xem mình có những nội dung gì nhé


Làm thế nào để giảm phí bảo hiểm nhà

.

Làm thế nào để tôi có được báo giá bảo hiểm nhà rẻ hơn?

Hãy làm bài tập về nhà của bạn. Không có giới hạn nào về việc bạn phải gắn bó với một công ty cụ thể để được bảo hiểm tại nhà của họ. Do đó, hãy xem ba hoặc nhiều công ty bảo hiểm khác nhau và so sánh giá của họ. Một nhà môi giới có thể giúp đỡ khi họ thay mặt bạn mua sắm để có mức giá tốt nhất.
Tăng khoản khấu trừ của bạn Khoản khấu trừ cao hơn có nghĩa là bạn đang trả ít phí bảo hiểm. Trước khi đi theo con đường này, hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn không có nguy cơ bị hư hại thường xuyên, vì điều này sẽ dẫn đến rất nhiều yêu cầu bồi thường cho bạn. Kết hợp ô tô cá nhân, hàng không hoặc thuyền của bạn và các sản phẩm khác để được giảm giá đáng kể hơn, miễn là cả hai hợp đồng đều có cùng tên khi mua hợp đồng của bạn trong mỗi kỳ hạn. Nó sẽ hoạt động ngay cả khi bạn đang thuê. Chính sách cho người thuê nhà thường được coi là bảo hiểm nhà và đủ điều kiện để được giảm giá.
Cải thiện điểm tín dụng của bạn và cho phép truy cập vào thông tin công ty bảo hiểm yêu cầu.
Tìm kiếm giảm giá nhóm đặc biệt nếu bạn làm việc cho một hiệp hội hoặc công ty cụ thể.

Khoản khấu trừ có ý nghĩa gì đối với chi phí bảo hiểm của chủ sở hữu nhà?

Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải trả để thực hiện yêu cầu bồi thường. Nó thường là một số tiền cố định, nhưng nó cũng có thể chỉ là một tỷ lệ phần trăm trong tổng số tiền bảo hiểm của chính sách của bạn. Khoản khấu trừ đảm bảo rằng bạn và công ty chia sẻ trách nhiệm đối với rủi ro đối với tài sản của bạn. Hầu hết Trách nhiệm cá nhân không mang khoản khấu trừ vì nó bù đắp cho mệnh giá thứ 3

Khoản khấu trừ sẽ tác động như thế nào đến chi phí bảo hiểm chủ nhà?

Giả sử những thiệt hại gây ra cho tài sản của bạn ít hơn khoản khấu trừ của bạn. Người bảo hiểm sẽ không đóng vai trò chi trả cho những tổn thất. Bạn sẽ chỉ có trách nhiệm thanh toán số tiền vì bạn đã đồng ý chịu trách nhiệm về số tiền đó để đổi lấy phí bảo hiểm thấp hơn. Việc có nộp đơn yêu cầu bồi thường trong trường hợp như vậy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nhưng hãy nhớ rằng công ty sẽ chỉ thanh toán phần của họ sau khi thanh toán cho Khoản khấu trừ của bạn khi bạn yêu cầu bồi thường. Vì vậy, bạn có thể tự hỏi liệu có đáng yêu cầu bồi thường hay không khi thiệt hại chỉ tăng thêm vài trăm đô la so với Khoản khấu trừ của bạn. Rốt cuộc, một yêu cầu là một yêu cầu. Điều đó có thể làm tăng tỷ lệ bảo hiểm nhà của bạn cuối cùng trong nhiều năm.

Chi phí bảo hiểm chủ sở hữu nhà sẽ giảm với mức khấu trừ cao hơn?

Khi bạn có một khoản khấu trừ thấp, bạn sẽ phải trả ít tiền túi hơn khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều phí bảo hiểm hơn để cân bằng phạm vi bảo hiểm. Mặt khác, có khoản khấu trừ lớn hơn có nghĩa là phí bảo hiểm thấp hơn, nhưng số tiền bạn phải trả khi xảy ra tai nạn sẽ đáng kể hơn. Vì vậy, mặc dù bạn có thể muốn chọn mức khấu trừ cao hơn, bạn cũng nên xem xét tình hình kinh tế của mình nếu tai nạn xảy ra. Bạn sẽ cần phải thanh toán cho Khoản khấu trừ rất cao đó cùng một lúc trước khi yêu cầu thực hiện phần của nó. Nếu bạn không có tiền vào thời điểm đó, thì bạn sẽ thấy mình gặp rắc rối.

Đầu tư vào nhà của tôi có làm giảm phí bảo hiểm không?

Nó phụ thuộc. Số tiền bạn phải trả khác nhau giữa các công ty. Nhưng không có gì quan trọng bằng biết bảo vệ tất cả những vật có giá trị của bạn trong một thảm họa. Vì vậy, bạn cần đầu tư vào ngôi nhà của mình nhiều hơn để đảm bảo bạn nhận được những giao dịch tốt hơn. Tuổi và việc xây dựng ngôi nhà của bạn đóng một vai trò rất lớn trong việc giúp bạn nhận được các hợp đồng bảo hiểm tốt hơn từ công ty bảo hiểm. Các loại vật liệu bạn sử dụng trong xây dựng, chẳng hạn như gạch, hệ thống an ninh, thiết bị phát hiện khói và hệ thống phun nước, tất cả đều có xếp hạng khác nhau đối với công ty. Hơn nữa, việc có một spa ngoài trời, bồn tắm nước nóng hoặc bể bơi sẽ làm tăng phí bảo hiểm của bạn vì bạn sẽ cần bảo hiểm trách nhiệm pháp lý.

Các yếu tố Rủi ro dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn hoặc tệ nhất là không thể mua bảo hiểm nhà ở là gì?

Công ty bảo hiểm sẽ xem xét một số yếu tố rủi ro trước khi xác định số tiền bạn phải trả và giảm giá bảo hiểm nhà có sẵn cho chính sách của bạn. Dưới đây là những lời khuyên. Rủi ro càng cao, tỷ lệ càng cao. Ví dụ

Vị trí của ngôi nhà.

Xếp hạng Cao cấp sẽ xem xét liệu bạn có sống trong một khu dân cư nguy hiểm hay trong khu vực dễ bị lũ lụt hoặc có khả năng xảy ra cháy rừng hay không. Lưu ý rằng bạn cần có chính sách bảo hiểm lũ lụt riêng cho thiệt hại do nước.


Tình trạng và tuổi của ngôi nhà.

Giá trị và tuổi của tài sản. Tài sản càng cũ hoặc hình dạng càng không ổn định thì càng dễ bị hư hỏng.
Gần một trạm cứu hỏa. Hoặc các yếu tố khác có thể đảm bảo an ninh cho ngôi nhà, như vòi nước. Để gần những thứ này sẽ dẫn đến ít rủi ro hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn.
Lịch sử yêu cầu của bạn. Bạn sẽ có rủi ro cao hơn đối với công ty bảo hiểm nếu bạn có hồ sơ yêu cầu bồi thường rộng rãi.


Cấu trúc giải trí trong ngôi nhà của bạn

Có hồ bơi, tấm bạt lò xo và sân chơi có thể có rủi ro cao hơn và cần có một kế hoạch cụ thể. Bạn có thể phải yêu cầu một số báo giá bảo hiểm trực tuyến. Không phải mọi công ty bảo hiểm đều sẵn sàng chấp nhận chính sách rủi ro cao.


Hãy chắc chắn rằng bạn kết hợp rủi ro của bạn.

Nếu bạn có một căn hộ cho thuê, bảo hiểm ô tô cá nhân, ô tô thương mại và kinh doanh, hãy thử kết hợp với cùng một công ty bảo hiểm.
Bạn có thể được giảm giá trên diện rộng để có phí bảo hiểm tốt hơn. Có rất nhiều công ty bảo hiểm tồn tại trên toàn quốc, vì vậy cần phải để các công ty khác nhau đánh giá rủi ro trước khi quyết toán. Yêu cầu một nhà môi giới cho một dịch vụ so sánh từ thị trường. Họ có thể có một kế hoạch chẳng hạn như chương trình khách hàng thân thiết cho khách hàng của họ.


Làm Bảo trì của bạn trong thời gian.

Bảo hiểm không phải là trả tiền cho sự rách nát và sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng tài sản cũ và hư hỏng. Vật liệu xây dựng cũ hơn có thể gây cháy (chẳng hạn như hệ thống dây điện bằng nhôm, ống dẫn tiền bằng sắt cũ hơn, mái nhà cũ hơn, cầu chì điện hỏng, tất cả đều có khả năng góp phần gây ra tổn thất do hỏa hoạn hoặc thiệt hại do nước). Bảo hiểm không phải để thanh toán khi bảo trì.


Kết luận

Kiểm tra chính sách của bạn để biết từ ngữ và nói chuyện với nhà môi giới của bạn. Ngoài ra, đừng quên tải xuống danh sách hàng tồn kho Tại đây để theo dõi những nội dung bạn có. Bảo hiểm nhà cửa rất cần thiết vì nó sẽ bảo vệ tài chính cho bạn khi tai nạn xảy ra, phá hủy nhà cửa và tài sản của bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ đồ đạc của mình và chúng tôi ở đây để giúp bạn.

vacant property


Bất động sản bỏ trống

Bảo hiểm tài sản bỏ trống là một hình thức bảo hiểm chuyên biệt được thiết kế để bảo vệ chủ nhà và nhà đầu tư tài sản khi tài sản của họ không có người ở. Cho dù bạn dự định để nhà trống trong một thời gian dài hay bạn sở hữu một tài sản đầu tư hiện không có người ở, thì việc hiểu chi tiết về bảo hiểm tài sản bỏ trống sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt để bảo vệ khoản đầu tư của mình.

Nhận báo giá ngay bây giờ

Bảo hiểm nhà bỏ trống

Hiểu tầm quan trọng của bảo hiểm tài sản bỏ trống và có bảo hiểm phù hợp tại chỗ là rất quan trọng đối với chủ sở hữu tài sản. Bằng cách giải quyết những rủi ro đặc biệt liên quan đến những ngôi nhà không có người ở, bảo hiểm tài sản bỏ trống mang đến sự an tâm và bảo vệ khoản đầu tư của bạn khỏi những sự kiện không lường trước được.

Tại sao nhà trống yêu cầu một chính sách bảo hiểm cụ thể?

Những ngôi nhà bỏ trống phải đối mặt với những rủi ro đặc biệt mà bảo hiểm chủ sở hữu nhà tiêu chuẩn thường không bao trả. Sự vắng mặt của người cư ngụ làm tăng khả năng phá hoại, đột nhập, thiệt hại không được phát hiện và thậm chí là các vấn đề trách nhiệm pháp lý. Bảo hiểm tài sản bỏ trống cung cấp bảo hiểm phù hợp với những rủi ro cụ thể này.

Bảo hiểm tài sản trống bao gồm những gì?

Bảo hiểm tài sản bỏ trống bao gồm một loạt các rủi ro liên quan đến những ngôi nhà không có người ở. Điều này có thể bao gồm thiệt hại về tài sản do phá hoại, hỏa hoạn, bão và một số thảm họa thiên nhiên. Nó cũng có thể cung cấp bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trong trường hợp ai đó bị thương trên tài sản.

Bảo hiểm tài sản trống khác với bảo hiểm chủ nhà như thế nào?

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà được thiết kế cho các tài sản có người ở, trong khi bảo hiểm tài sản bỏ trống được thiết kế đặc biệt cho các tài sản không có người ở. Bảo hiểm tài sản bỏ trống cung cấp bảo hiểm cho những rủi ro duy nhất đối với những ngôi nhà bỏ trống, chẳng hạn như phá hoại và thiệt hại do thiếu bảo trì hoặc không có người ở.

Những yếu tố nào quyết định chi phí bảo hiểm tài sản bỏ trống?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm tài sản bỏ trống. Chúng bao gồm vị trí của tài sản, tình trạng của nó, khoảng thời gian nó sẽ bị bỏ trống, giới hạn bảo hiểm và khoản khấu trừ do chủ hợp đồng lựa chọn. Các công ty bảo hiểm đánh giá các yếu tố này để xác định mức độ rủi ro liên quan đến tài sản.

Có bất kỳ yêu cầu nào để duy trì hợp đồng bảo hiểm tài sản bỏ trống không?

Các nhà cung cấp bảo hiểm có thể có các yêu cầu cụ thể để duy trì hợp đồng bảo hiểm tài sản bỏ trống. Điều này có thể bao gồm kiểm tra tài sản thường xuyên, tuân thủ các nguyên tắc bảo trì và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ tài sản. Việc không đáp ứng các yêu cầu này có thể dẫn đến vi phạm các điều khoản chính sách.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản bỏ trống có thể bị hủy bỏ nếu tài sản bị chiếm dụng không?

Có, hợp đồng bảo hiểm tài sản bỏ trống có thể bị hủy bỏ hoặc sửa đổi nếu tài sản bị chiếm dụng. Điều quan trọng là phải thông báo kịp thời cho nhà cung cấp bảo hiểm nếu tình trạng cư trú của tài sản thay đổi để đảm bảo có bảo hiểm phù hợp.

Có bất kỳ lựa chọn thay thế cho bảo hiểm tài sản bỏ trống?

Tùy thuộc vào tình hình, có thể có những lựa chọn thay thế cho bảo hiểm tài sản bỏ trống. Ví dụ: nếu tài sản sẽ không có người ở trong một thời gian ngắn, một số chính sách bảo hiểm chủ sở hữu nhà có thể cung cấp bảo hiểm hạn chế trong thời gian đó. Chủ sở hữu tài sản nên tham khảo ý kiến ​​với nhà cung cấp bảo hiểm của họ để khám phá các lựa chọn có sẵn dựa trên hoàn cảnh cụ thể của họ.
Nhận báo giá ngay bây giờ